Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Tìm bác sĩ

NGUYỄN VĂN BẮC
BS. CKI Chấn Thương Chỉnh Hình
CAO HÙNG PHÚ
GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN - BS. CK II QUẢN LÝ Y TẾ
LÊ VĂN CƯỜNG
GS.TS.BS NGOẠI TIÊU HÓA
LÊ QUANG QUỐC ÁNH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ NỘI SOI - PGS.TS.BS KHOA NGOẠI TIÊU HÓA
LÊ NGỌC HÙNG
PGS.TS. Khoa Xét Nghiệm
CAO KHẢ ANH
TRƯỞNG KHOA NGOẠI - BS.CKII NGOẠI TỔNG QUÁT
PHAN VƯƠNG KHẮC THÁI
TS.BS. Khoa Nội Tổng Hợp
NGUYỄN THỊ MINH THẢO
BS.CKI Khoa Nội Tổng Hợp
NGUYỄN  NGỌC HUẤN
BS.CKI Nội Thận
TRẦN THỊ CHÂU
BS.CKI Sản phụ khoa
LẠI ĐỨC LIÊM
TRƯỞNG KHOA NHI - BS.CKI NHI KHOA
NGUYỄN MẠNH HÒA
BS.CKI Nội Tổng Hợp - Nội Tiết
VŨ VĂN NAM
BS.CKI. Chuẩn Đoán Hình Ảnh
KHÚC THỪA MINH
BS . Khoa Cấp cứu

dathongbao