Career

Tại Bệnh viện TÂM TRÍ - SÀI GÒN các bác sĩ sẽ  được làm việc trong môi trường làm việc nnăng động. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị và hội thảo quy mô trong và ngoài nước nhằm giúp các Bác sĩ có điều kiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tay nghề chuyên môn và có cơ hội giao lưu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... với các Bác sĩ nước ngoài.
dathongbao