Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Khoa Xét Nghiệm

Chuyên thực hiện những xét nghiệm sau :

- Các xét nghiệm sinh hóa máu.

- Các xét nghiệm huyết học.

- Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu.

- Xét nghiệm Triple test, Fibro test, ...


dathongbao