Bác sĩ thường trực 0901 696 115
Hotline CSKH 0974 508 479

Tìm bác sĩ

NGUYỄN VĂN BẮC
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN - BS.CKI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
CAO HÙNG PHÚ
GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN - BS. CK II QUẢN LÝ Y TẾ
LÊ VĂN CƯỜNG
GS.TS.BS NGOẠI TIÊU HÓA
LÊ QUANG QUỐC ÁNH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ NỘI SOI - PGS.TS.BS KHOA NGOẠI TIÊU HÓA
LÊ NGỌC HÙNG
TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM - PGS.TS.BS KHOA XÉT NGHIỆM
CAO KHẢ ANH
TRƯỞNG KHOA NGOẠI - BS.CKII NGOẠI TỔNG QUÁT
PHAN VƯƠNG KHẮC THÁI
TS.BS. KHOA NỘI TỔNG HỢP
NGUYỄN THỊ MINH THẢO
TRƯỞNG KHOA NỘI - BS.CKI KHOA TIM MẠCH - NỘI TIẾT
NGUYỄN NGỌC HUẤN
TRƯỞNG KHOA NỘI THẬN - BS.CKI NỘI THẬN - LỌC MÁU
TRẦN THỊ CHÂU
PHỤC TRÁCH KHOA SẢN - BS.CKI SẢN PHỤ KHOA
PHẠM VĂN PHƯỚC
PHỤ TRÁCH KHOA NHI - BS.CKI CHUYÊN KHOA NHI
NGUYỄN MẠNH HÒA
TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH - BS.CKI NỘI TỔNG HỢP
VŨ VĂN NAM
BS.CKI. CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
PHẠM ĐỨC LONG
TRƯỞNG KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC
KHÚC THỪA MINH
BS. KHOA CẤP CỨU - TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ
LÊ DUY
PHỤ TRÁCH PHÒNG Y VỤ - BS.CKI TÂM THẦN

dathongbao