Giới thiệu về chúng tôi

Chính sách bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế,Họ Tên,địa chỉ liên lạc,Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web: www.bvtamtrisaigon.com.vn và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: bác sĩ, điều dưỡng, các bộ phận trực thuộc bệnh viện hoặc hợp tác với bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đã được cung cấp .

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin dịch vụ, email, thông báo…để giúp khách hàng tham dự các hoạt động của trang web hoặc khi luật pháp yêu cầu.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng cung cấp thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp..

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN

Địa Chỉ: 171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Hotline:08 6260 1100

Email: info.d12@tmmchealthcare.com

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty theo số hotline: 08 6260 1100 hoặc qua trang web này.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ bác sĩ, điều dưỡng, các bộ phận trực thuộc hoặc hợp tác với bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đã được cung cấp .

Công Ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. công ty cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

 

 

 

 

dathongbao