Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Nội soi

Thực hiện các Dịch vụ Nội soi sau :

- Nội soi dạ dày.

- Nội soi đại trực tràng.

- Nội soi mật tụy ngược dòng ( ERCP )

- Nội soi can thiệp ( cắt Polyp, chích xơ cầm máu, ... )

ABC

ABC


dathongbao