Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thực hiện các Dịch vụ sau :

- Chụp CT.

- Chụp X-Quang.

- Chụp MRI.

- Siêu Âm.


dathongbao