Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Khoa Răng Hàm Mặt

Khám và điều trị :

- Tư vấn răng miệng.

- Cạo vôi răng.

- Tẩy trắng răng.

- Trám răng thẩm mỹ.

- Phục hình răng sứ.

- Phục hình tháo lắp.

- Nhổ răng.


dathongbao