HƯỚNG DẪN NHẬP VIỆN

Bước 1 : Bác sĩ khám, chẩn đoán và giải thích về tình hình bệnh trạng của bệnh nhân cần phải nhập viện

Bước 2 : Thu ngân báo giá về viện phí và các dịch vụ kèm theo cho bệnh nhân hiểu.

Bước 3 : Bác sĩ phòng khám - cấp cứu hoàn tất hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân vào điều trị nội trú.

Bước 4 : Điều dưỡng đưa bệnh nhân vào khoa điều trị và bàn giao các thủ tục hành chính cho điều dưỡng khoa ( có ký nhận bàn giao ).

Bước 5 : Khoa điều trị tiếp nhận bệnh nhân vào khoa, kiểm tra hồ sơ bệnh án, ký nhận với bên bàn giao, hoàn thiện các thủ tục hành chính. Hướng dẫn nội quy khoa phòng, nội quy bệnh viện, quyền và nghĩa vụ của bệnh nhân. Xếp buồng, giường cho bệnh nhân, và cấp vật dụng, tư trang (quần áo, mùng mền...) cho bệnh nhân.

 



dathongbao