Tìm bác sĩ

NGUYỄN VĂN BẮC
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN - BS CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
LÊ NGỌC HÙNG
TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM - PGS.TS.BS KHOA XÉT NGHIỆM
CAO KHẢ ANH
TRƯỞNG KHOA NGOẠI - BS.CKII NGOẠI TỔNG QUÁT
NGUYỄN THỊ MINH THẢO
TRƯỞNG KHOA NỘI - BS.CKI TIM MẠCH - NỘI TIẾT
NGUYỄN NGỌC HUẤN
TRƯỞNG KHOA NỘI THẬN - BS.CKI NỘI THẬN - LỌC MÁU
LẠI ĐỨC LIÊM
TRƯỞNG KHOA NHI - BS.CKI NHI
NGUYỄN MẠNH HÒA
TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH - BS.CKI NỘI TỔNG HỢP
VŨ VĂN NAM
TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - BS.CKI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
PHẠM ĐỨC LONG
TRƯỞNG KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC - BS KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
KHÚC THỪA MINH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ - BS KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
HUỲNH THẾ VINH
BS.CKII CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
NGUYỄN THÀNH PHÚ
BS.CKI NỘI THẬN - LỌC MÁU
NGUYỄN QUỐC VINH
BS KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
NGUYỄN THỊ THẢO
BS.CKI TAI MŨI HỌNG
TRẦN TUẤN ANH
BS RĂNG HÀM MẶT

dathongbao