Chuyên Khoa Hồi sức Cấp cứu

PHẠM ĐỨC LONG
TRƯỞNG KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC - BS KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
KHÚC THỪA MINH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ - BS KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC
LÊ TÙNG DƯƠNG
BS KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC
LÊ TRUNG TUẤN
BS KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC

dathongbao