Khoa Tim Mạch - Nội Tiết

NGUYỄN THỊ MINH THẢO
Trưởng khoa - BS.CKI Khoa Tim mạch - Nội tiết
NGUYỄN MẠNH HÒA
Trưởng khoa - BS.CKI khoa hồi sức cấp cứu
Trương Văn Minh
BS Tim Mạch

MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao