GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Thực hiện thành công ca gắp dị vật trong thực quản bằng phương pháp nội soi .
Mã bảo vệ : (*)